Tuyến 90: Phà Bình Khánh – Cần Thạnh

Mã số tuyến 90
Tên tuyến Phà Bình Khánh - Cần Thạnh
Giá vé
      - Vé lượt trợ giá: 7,000 VNĐ
      - Vé lượt trợ giá HSSV: 3,000 VNĐ
      - Vé tập: 157,500 VNĐ
Lượt đi: Cần Thạnh 
Phà Bình Khánh - Rừng Sác - Duyên Hải - Đào Cử - Bến xe Cần Thạnh. 
Lượt về: Phà Bình Khánh 
Bến xe Cần Thạnh - Đào Cử - Duyên Hải - Rừng Sác - Phà Bình Khánh. 
Giản cách chạy xe 10 - 20 phút
Số chuyến trong ngày 75 chuyến/ngày
Đơn vị quản lý Hợp tác xã vận tải số 26, ĐT: (028)38.738.194
  • Loại hình hoạt động: Phổ thông - Có trợ giá
  • Cự ly: 45600
  • Loại xe: 25 chỗ
Thời gian xuất bến/đến bến 04:30 - 20:00

Bản đồ xe bus tuyến 90

Các điểm dừng xe buýt 90 Hồ Chí Minh