Tuyến 70-5: Bố Heo – Lộc Hưng

Mã số tuyến 70-5
Tên tuyến Bố Heo - Lộc Hưng
Giá vé
      - Vé lượt trợ giá: 5,000 VNĐ
Lượt đi: Lộc Hưng 
Bố Heo - Hương Lộ 2 - Ngã Ba Lộc Hưng 
Lượt về: Bố Heo 
Ngã Ba Lộc Hưng - Hương Lộ 2 - Bố Heo 
Giản cách chạy xe 20 - 30 phút
Số chuyến trong ngày 15 chuyến/ngày
Đơn vị quản lý Hợp tác xã vận tải 19/5, ĐT: 18001557
  • Loại hình hoạt động: Phổ thông - Không trợ giá
  • Cự ly: 6000
  • Loại xe: 21 - 44 chỗ
Thời gian xuất bến/đến bến 04:45 - 19:30

Bản đồ xe bus tuyến 70-5

Các điểm dừng xe buýt 70-5 Hồ Chí Minh