Tuyến 62-10: Bến xe Chợ Lớn – Thanh Vĩnh Đông

Mã số tuyến 62-10
Tên tuyến Bến xe Chợ Lớn - Thanh Vĩnh Đông
Giá vé
      - Vé lượt không trợ giá: 13,000 VNĐ
      - Vé lượt không trợ giá: 18,000 VNĐ
      - Vé lượt không trợ giá: 25,000 VNĐ
      - Vé lượt trợ giá: 8,000 VNĐ
Lượt đi: Thanh Vĩnh Đông 
Bến xe Chợ Lớn (Thành phố Hồ Chí Minh) – Lê Quang Sung – Phạm Đình Hổ - Hồng Bàng – Kinh Dương Vương – Quốc lộ 1A – Hùng Vương (Tỉnh Long An) – Nguyễn Đình Chiểu – Tỉnh lộ 827A – Ngã 4 Phú Long – Tỉnh lộ 827A – Bến xe Thanh Vĩnh Đông; 
Lượt về: Bến xe Chợ Lớn 
Bến xe Thanh Vĩnh Đông (Tỉnh Long An) – Tỉnh lộ 827A – Ngã 4 Phú Long – Tỉnh lộ 827A – Nguyễn Đình Chiểu – Hùng Vương (Tỉnh Long An) – Quốc lộ 62 - Đường tránh Thị xã Tân An - Quốc lộ 1A – Kinh Dương Vương (Thanh phố Hồ Chí Minh) – Hồng Bàng – Phú Hữu – Bến xe Chợ Lớn. 
Giản cách chạy xe 30 - 55 phút
Số chuyến trong ngày 140 chuyến/ngày
Đơn vị quản lý Hợp tác xã vận tải liên tỉnh và du lịch Việt Thắng, ĐT: (028)38.535.935
Châu Thành-Long An, ĐT: (072)3672244
  • Loại hình hoạt động: Phổ thông - Không trợ giá
  • Cự ly: 69000
  • Loại xe: 26 - 65 chỗ
Thời gian xuất bến/đến bến 03:53 - 17:58

Bản đồ xe bus tuyến 62-10

Các điểm dừng xe buýt 62-10 Hồ Chí Minh