Bến số 9 Bình Quới, Q. Thủ Đức - Bến số 8 Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức - Bến số 7 Bình Triệu, Q. Thủ Đức - Bến số 6 Thanh Đa, Q. Bình Thạnh - Bến số 5 Tầm Vu, Q. Bình Thạnh - Bến số 4 Thảo Điền, Q.2 - Bến số 3 Bình An, Q.2 - Bến số 2 Sài Gòn Pearl, Q. Bình Thạnh - Bến số 1 Bạch Đằng, Q.1