Xe bus Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Tên trạm Bảo tàng Lịch sử Việt Nam
Điểm dừng / đỗ Trụ dừng
Địa chỉ Cây xanh số 16 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1
Các tuyến xe buýt đi / đến ⇄ Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Bản đồ

Danh sách các tuyến xe buýt đi qua Bảo tàng Lịch sử Việt Nam