Công xã Paris - Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - Bảo tàng chứng tích chiến tranh - Nguyễn Thị Nghĩa - Trạm Trung chuyển trên đường Hàm Nghi - Hồ Tùng Mậu - Bến Bạch Đằng - Dinh Độc Lập