Thảo cầm viên - Khách sạn Sofitel - Diamond Plaza - Nhà Thờ Đức Bà - Cục Hải Quan Thành Phố - Trạm Trung chuyển trên đường Hàm Nghi - Bến xe buýt Sài Gòn