Xe bus Nguyễn Huệ

Tên trạm Nguyễn Huệ
Điểm dừng / đỗ Nhà chờ
Địa chỉ 10-12 Nguyễn Huệ, Quận 1
Các tuyến xe buýt đi / đến ⇄ Nguyễn Huệ

Bản đồ

Danh sách các tuyến xe buýt đi qua Nguyễn Huệ